doc:track

Med doc:track får ditt firma en lesebekreftelse på eposten og brevet som sendes ut fra StreamServe.

doc:track kan settes opp med 2 steg autentisering på SMS og epost for å sikre at det er rett mottager som leser dokumentet.

doctrack

GRUNNFUNKSJONER:

  • Sporing av utsendt epost.
  • Sporing av lest epost
  • Sporing av lest dokument, også om alle sidene er lest.
  • Sporing av om dokumentet er lastet ned.

ANDRE EGENSKAPER:

  • Purring om å lese utsendelsen hvis ikke den er lest.
  • Purring om å lese hele dokumentet, hvis mottaker ikke har lest alle sidene.
  • Purring om å laste ned dokument.